آزمون دوره ی آموزش ضمن خدمت بانکداری٢،با هدف ارتقا سطح علمی و بازدهی شرکت تعاونی انقلاب چهارشنبه ١١مهر٩۶ برگزار شد.
بزودی از رتبه های برتر این آزمون ها تقدیرشایسته ای به عمل خواهدآمد.

 

 

 

درباره مدیر سایت