اطلاعیه انجمن بانوان فرهیخته

 

بسمه تعالی

بدینوسیله به اطلاع می رساند که

انجمن بانوان فرهیخته شرکت تعاونی روستایی انقلاب شهریار در تاریخ ۹۳٫۱۰٫۲۰ مراسمی با عنوان تعاونی بانوان برگزار میکند .

در این مراسم خانم دکتر مولاوردی معاونت محترم امور بانوان وخانواده ریاست جمهوری نیز حضور دارند .

 

اهداف تعاونی بانوان :

۱-ایجاد فرصتهای شغلی مناسب با جایگاه بانوان در اجتماع

۲- برگزاری جلسات آموزشی مختلف در امور بانوان

۳-حمایت از بانوان سرپرست خانوار وموارد بسیار دیگر که در آینده به دستور کار خود اضافه خواهد کرد.

درباره مدیر سایت