همچون سال های گذشته ، شرکت تعاونی انقلاب برای سومین سال متوالی به عنوان اسپانسر در برگزاری پنجمین نمایشگاه الکامب شهریار، حضور فعال خواهد داشت.
تعاونی انقلاب در این دوره همه روزه با افتتاح حساب و تقدیم جوایز نفیس به قید قرعه پذیرای شما عزیزان خواهد بود.
ما با تکیه بر حضور و استقبال شما عزیزان در پنجمین دوره نمایشگاه الکامب تعداد قابل توجهی دستگاه پوز در اختیار شهروندان گرامی قرار خواهد داد.
همچنین در این غرفه ، نرم افزار بانکی جدید مجموعه رونمایی و در خصوص انواع تسهیلات و خدمات مالی و اعتباری توضیحات کاملی به شما ارائه خواهد شد.
با دستانی پر منتظر حضور گرم شما علاقه مندان هستیم…
وعده دیدار ما ۱۹ تا ۲۳ بهمن ماه نمایشگاه الکامپ شهریار

 

درباره مدیر سایت