جناب آقای مهندس بهزاد درخشان و هیئت مدیره تعاونی انقلاب ضمن بازدید از نمایشگاه نقاشی گروه آژنگ که در فرهنگسرای استاد شهریار دایر شده است، از نزدیک به رصد وضعیت فرهنگی – اجتماعی و مشکلات این مجموعه پرداختند.
مهندس درخشان در این بازدید با بررسی وضعیت فرهنگسرا و واحدهای مختلف اعم از انجمن داستان نویسی، انجمن خوشنویسی و … از نزدیک مشکلات مجموعه را مشاهده و در راستای تعامل هر چه بیشتر با استادان و هنرجویان این مجموعه و همراهی مسئولین با آنها تاکید کردند.
آقای درخشان افزود: ما اعضای شورای شهر تمام تلاشمان را در صدد کسب رضایتمندی عمومی شهروندان به کار خواهیم بست و با ایجاد بستر مناسب برای به بار نشستن فرهنگ و هنر شهرمان تلاش خواهیم کرد.

 

درباره مدیر سایت