دفتر بازرگانی شرکت تعاونی بین المللی انقلاب در کشور روسیه

 

 

از دیار شهریاران تا مرزهای بالندگی

شرکت تعاونی انقلاب شهریار،

امسال نیز مطابق سنوات پیش گام های استوار خود را در مسیر افتخار آفرینی بر میدارد و با اراده ای فولادین سعی در گشایش درهای جدیدی به روی این نهاد مردمی دارد.

همتی ستودنی و دستان تلاشگر و فکرهای پویا هدایت کننده و راهنمای مسیر درخشان و پر رهگذر این شرکت در دیار شهریاران است.

شرکت تعاونی انقلاب شهریار در سال اقتصاد مقاومتی، تولید ، اشتغال ،

گامی نو در تاریخ خود برداشت و با توسعه مسیر خویش وارد فعالیت در مرزهای جدیدی شد.

 

افتتاح رسمی دفتر بازرگانی بین المللی

شرکت تعاونی انقلاب در کشور روسیه (شهر مسکو)، نام دیار یاران را دوباره بر زبان ها انداخت و پرچم پرافتخار شهریار را به اهتزاز درآورد.

آری ما با همت خویش مسیرها را سربلند طی می کنیم و به این افتخارات با افتخار می بالیم . 

“آری ما می توانیم” 

افتتاح رسمی دفتر بازرگانی بین المللی شرکت تعاونی انقلاب در کشور روسیه (شهر مسکو)

 

 

 

درباره مدیر سایت