برندگان خوش شانس کانال تلگرام تعاونی انقلاب :
١-سهیل درخشان
۲-زهرا نیک افروز

عزیزان خوش شانس  شهریور ماه تعاونی انقلاب،  با به همراه داشتن کارت شناسایی به واحد روابط عمومی تعاونی انقلاب واقع در دفتر مرکزی مراجعه فرمایند .
شاید برنده ی ماه بعدی شما باشید …

 

 

درباره مدیر سایت