فداکاری در راه میهن بخشی از سرشت خوبان است.
اقایان کریم و اکبر طالشی از قویترین مردان ایران با اسپانسریشرکت تعاونی انقلاب برای شرکت در مسابقات آرنولد کلاسیک راهی آفریقای جنوبی شدند…
تعاونی انقلاب حامی ورزشکاران

 

درباره مدیر سایت