شکل گیری شرکت های تعاونی روستایی از زمان تصویب قانون اصلاح اراضی آغاز گردید. هدف از اجرای قانون اصلاح اراضی کمرنگ شدن فاصله طبقاتی ارباب و رعیت و به عبارتی انجام امور مدیریتی و اجرای آن توسط خود کشاورزان و تقسیم عادلانه تر درآمدها میان اقشار مختلف مردم بود. زمانی که مقدر گردید مردم برای خودشان بر املاک و مستغلات خود مدیریت داشته باشند و بتوانند تمام نیازهای خود را در قالب شرکت های تعاونی پاسخگو باشند، بحث تامین نیازها در زمینه های خوراک، سوخت و مایحتاج و ملزومات زندگی بیشتر نمایان گردید.

شرکت تعاونی انقلاب شهریار در سال ۱۳۳۸ هجری شمسی به عنوان صندوق نزد بانک کشاورزی شهریار تشکیل گردید. این تعاونی در سال ۱۳۴۸ به نام شرکت تعاونی روستایی تاج کرشته شهریار به ثبت رسید. در اوایل دهه ۵۰ بنا به مقتضیات زمان تعدادی از شرکت های تعاونی روستایی در سطح کشور با یکدیگر ادغام گردیدند لذا در این میان تعاونی تاج نیز در سال ۱۳۵۲ با شرکت تعاونی شباهنگ ادغام شد. در سال های ۱۳۴۸ لغایت ۱۳۵۰ طرح انبارهای ۲۵۰ تنی در سراسر ایران رایج و در این تعاونی نیز انبارها به همراه دفتر شرکت در خیابان کرشته دایر گردید. در سال ۱۳۵۸ تقریبا همزمان با وقوع انقلاب شکوهمند اسلامی، این تعاونی مجددا از شرکت شباهنگ منفک شده و نهایتا در تاریخ چهاردهم اسفند ۱۳۵۸ به نام شرکت تعاونی روستایی انقلاب کرشته شهریار شروع به فعالیت مجدد نمود. گفتنی است سرمایه اولیه ثبت شده مبلغ ۵۳۷۰۰۰ ریال و تعداد سهامداران آن ۵۰۰ نفر بوده است. بنا به مقتضیات زمان اولین فعالیت تعاونی انقلاب همانند سایر تعاونی های منطقه تامین سوخت و همچنین مایحتاج روزانه سهامداران از طریق فروشگاه مصرف بوده است.

در سال ۱۳۶۰ اولین انبار کود و نهاده های کشاورزی این شرکت در خیابان ۱۷ شهریور به مساحت ۳۰۰ متر مربع احداث گردید، لیکن در سال ۱۳۷۷ نظر به اینکه خیابان فوق در طرح تعریض شهرداری قرارگرفت، بنابراین انبار فوق به شهرداری شهریار واگذار و زمینی به مساحت تقریبی ۶۰۰ مترمربع در بلوار شهید مسعود درخشان تحویل مدیران وقت تعاونی شده و در عرض چند سال ساختمانی به متراژ تقریبی ۲۰۰۰ مترمربع و انبار ۳۰۰۰ تنی احداث گردید که تا امروز موجود می باشد.

در سال ۱۳۸۷ با روی کار آمدن هیئت مدیره جدید به لطف خداوند متعال و با استناد بر اساسنامه شرکت تعاونی روستایی مجوز های لازم جهت راه اندازی واحد اعتباری اخذ و نهایتا در سال ۱۳۸۸ اولین واحد اعتباری در خیابان مصطفی خمینی احداث گردید. به همت تعاونی انقلاب و مردم فهیم و با استقبال گسترده سهامداران و مشتریان محترم، اکنون تعاونی انقلاب برای خدمات رسانی بیشتر، واحدهای اعتباری خود را افزایش داده است.

امید آن می رود همچون سنوات گذشته، در سال های آتی نیز برای پیشرفت های روزافزون و ارائه خدمات مشتری محور، همراه و همگام خانواده بزرگ انقلاب باشید.