شرکت تعاونی روستایی انقلاب شهریار ، روز دوشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۱۶ در تالار ایران با حضور سهامداران ، نمایندگان سازمان تعاون ،مدیرعامل ارجمند، اعضای محترم هیئت مدیره و بازرسین برگزار شد. در این جلسه پس از استماع گزارش بازرسین و سخنرانی مدیرعامل محترم شرکت تعاونی روستایی انقلاب شهریار و رسیدگی به دستورات جلسه انتخابات بازرسین به رای گیری گذاشته شده و از میان ۵ کاندیدا معرفی شده، جناب آقای سید مهدی ترابی با ۲۱۳ رای و جناب آقای امیرحسین درخشان با ۱۴۹ رای بعنوان بازرس انتخاب شدند.

 

 

 

 

 

 

 

درباره مدیر سایت