مجمع عمومی سالانه – نوبت دوم

شرکت تعاونی روستایی انقلاب شهریار 

روز دوشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۱۶ در تالار ایران

با حضور سهامداران ، نمایندگان سازمان تعاون ،مدیرعامل ارجمند، اعضای محترم هیئت مدیره و بازرسین برگزار شد.

در این جلسه پس از استماع گزارش بازرسین و سخنرانی مدیرعامل محترم شرکت تعاونی روستایی انقلاب شهریار و رسیدگی به دستورات جلسه انتخابات بازرسین به رای گیری گذاشته شده .

نتیجه رای گیری انجام شده به قرار زیر می باشد :

از میان ۵ کاندیدا معرفی شده

  1. جناب آقای سید مهدی ترابی با ۲۱۳ رای 
  2. جناب آقای امیرحسین درخشان با ۱۴۹ رای

بعنوان بازرس انتخاب شدند.

 

 

 

 

 

 

 

درباره مدیر سایت