مدارک لازم جهت تشکیل پرونده تسهیلات

وام گیرنده :

 1. چک شهرستان شهریار و اصل و کپی جواز کسب یا فیش حقوقی 
 2. پرینت حساب
 3. اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی
 4. مدارک محل سکونت 
 5. فیش مصرفی ( آب ، برق ، گاز )

وام گیرنده یا ضامن حتما باید مالک باشند . ( ارائه اصل مبایعه نامه و کپی )

ضامن چک شهریار

 1. اصل و کپی جواز کسب یا فیش حقوقی
 2. پرینت حساب
 3. اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی 
 4. مدارک محل سکونت 
 5. فیش مصرفی ( آب ، برق ، گاز )

افتتاح حساب برای ضامن یا ضامنین الزامی می باشد . 

چک هایی که دارای برگشتی یا فاقد گردش حساب باشند مورد قبول نمی باشد . 

چک پست بانک پذیرفته نمی شود . 

ضمانت همسر برای همسر قابل قبول نمی باشد . 

محتوای تغییر وضعیت

ضمانت برای وام تا سقف ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال دو فقره چک می باشد . یک فقره وام گیرنده و یک فقره ضامن 

ضمانت برای وام از مبلغ ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال سه فقره چک می باشد . 

 1. یک فقره وام گیرنده 
 2. دو فقره ضامنین 

  توجه : مبلغ بالای ۲۰۰/۰۰/۰۰۰ ریال سه فقره چک و یک فقره وام گیرنده می باشد .  

ضمانت برای وام های بالاتر از ۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با سند ملک که دارای پایان کار معتبر و یک فقره چک می باشد . 

تکمیل پرونده تسهیلات همزمان به همراه وام گیرنده و ضامنین صورت می گیرد . 

زمان واریز وام حداکثر ۲۰ روز بعد از تکمیل مدارک می باشد . 

ضمانت بیشتر از سه نفر مورد قبول نمی باشد . 

چنانچه چک به هر صورت نقض داشته باشد ، یا مغایرت داشته باشد ، پذیرفته نمی شود . چک های ضمانت باید بدون خطر خوردگی ، پشت نویسی و قلم خوردگی باشد . 

مبلغ ۱/۲۰ از اصل وام مسدود می شود .