منابع آزمون استخدامی ۹۶ شرکت تعاونی انقلاب شهریار

– سوالات عمومی ۴۰ سوال شامل:

▪️بینش اسلامی ۱۰سوال
▪️رفتار سازمانی ۱۰ سوال
▪️تست هوش ۲۰ سوال

– سوالات تخصصی:
۱- گروه حسابداری ،بانکداری و بازرگانی ۶۰ سوال

▪️حسابداری ۲۰ سوال (اصول حسابداری ۱ و ۲، حسابداری صنعتی، حسابرسی)
▪️بانکداری ۲۰ سوال (بانکداری ۱ و ۲)
▪️بازرگانی ۲۰ سوال (اصول مدیریت بازرگانی، حقوق تجارت، بازاریابی و مدیریت بازار ۱و۲)

 

۲-گروه IT فناوری اطلاعات ۵۰ سوال

▪️مبانی کامپیوتر، مفهوم نرم افزار، شبکه های کامپیوتری، ذخیره و بازیابی اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات.

 

۳- گروه حقوق ۵۰ سوال

▪️آئین دادرسی کیفری- آیین دادرسی مدنی – حقوق تجارت- حقوق کار- حقوق مدنی- حقوق اداری

 

 

درباره مدیر سایت