حضور قهرمان المپیک و پهلوان اخلاق در تعاونی انقلاب

روز چهارشنبه هفدهم شهریور ۹۵، تعاونی انقلاب میزبان آقای هادی ساعی عضو شورای شهر تهران، قهرمان المپیک و جهان بود. آقای مهندس بهزاد درخشان عضو شورای اسلامی شهریار و مدیر عامل تعاونی انقلاب حضور آقای ساعی در تعاونی انقلاب شهریار را باعث افتخار و مباهات این مجموعه دانستند.

 

درباره مدیر سایت