ساختمان مرکزی

اطلاعات تماس

  • شهریار خیابان مصطفی خمینی ,(کرشته) نرسیده به اداره برق نبش کوچه نور

  • ۶۵۲۴۶۸۱۰ - ۶۵۲۶۵۲۶۲ - ۶۵۲۴۵۳۹۴

  • ۶۵۲۲۶۱۸۳

  • info@enghelabco.ir

لیست پرسنل

تصویر

مدیریت واحد منابع انسانی
تصویر

مدير عامل شرکت تعاونی انقلاب شهریار

سینا حاتمی

مديریت واحد فناوری اطلاعات
تصویر

مشاور مدير عامل و منشی هیئت مدیره تعاونی انقلاب شهریار

تصویر

مدیریت واحد مالی

سرپرست بازرگانی و اجرائیات شرکت تعاونی انقلاب شهریار