ساختمان مرکزی

اطلاعات تماس

  • شهریار خیابان مصطفی خمینی ,(کرشته) نرسیده به اداره برق نبش کوچه نور

  • ۶۵۲۴۶۸۱۰ - ۶۵۲۶۵۲۶۲ - ۶۵۲۴۵۳۹۴

  • ۶۵۲۲۶۱۸۳

  • info@enghelabco.ir

لیست پرسنل

تصویر

مدیریت واحد منابع انسانی
تصویر

مدير عامل شرکت تعاونی انقلاب شهریار

سینا حاتمی

مديریت واحد فناوری اطلاعات
محمد درخشان

عضو هیئت مدیره تعاونی انقلاب شهریار

تصویر

مدیریت واحد مالی

سرپرست بازرگانی و اجرائیات شرکت تعاونی انقلاب شهریار