معاونت حوزه (نیم طبقه)

اطلاعات تماس

  • شهریار خیابان مصطفی خمینی ,(کرشته) نرسیده به اداره برق نبش کوچه نور

  • ۶۵۲۴۶۸۱۰ - ۶۵۲۶۵۲۶۲ - ۶۵۲۴۵۳۹۴

  • info@enghelabco.ir

لیست پرسنل

تصویر

معاونت حوزه