منشور اخلاقی

منشور اخلاقی تعاونی انقلاب

به نام یگانه هستی بخش

با توکل به نیروی لایزال پروردگار متعال، بر این باوریم که با مشارکت و همراهی شما مشتریان گرانقدر ، شاهد رشد وتعالی مستمر تعاونی انقلاب،خواهیم بود.

کارکنان تعاونی انقلاب با ایمان به اراده خداوند و اتکا به اعتماد عمومی، جلب رضایت شما عزیزان را سرلوحه امور خود می دانند و در راستای تحقق ارزش های اساسی و حفظ حرمت و منزلت انسانی، رعایت اخلاق حرفه ای درمحیط کار و تطبیق رفتارهای شایسته یکایک کارکنان با رفتارهای شغلی مورد انتظار جامعه، بر اصول زیر به عنوان منشور اخلاقی پرسنل تعاونی انقلاب توافق نموده اند و بر رعایت این اصول توسط تمام کارکنان در همه شعبات تعهد می نمایند.

• رعایت ادب، احترام، نظم و انضباط در تعامل با مشتریان گرانقدر، توسط همه کارکنان در تمامی شرایط زمانی و مکانی خدمات رسانی به مشتریان عزیز.

• ارایه مشاوره بانکی به مشتریان و گره گشایی از مشکلات آنها، نهادینه کردن فرهنگ تکریم مشتریان و ارتقای روحیه پاسخگویی، به عنوان ارزشی حاکم بین همه کارکنان در تمام شعب.

• بکارگیری سازوکارهای مدیریت مشارکتی توسط مجموعه ای از نیروی انسانی: امین، دقیق، متعهد و متخصص برای ارتقای دقت، صحت، کیفیت و افزایش سرعت خدمت رسانی به مشتریان گرانقدر.

• متانت و صبوری و خوش برخوردی و نشان دادن صبر و حوصله برای حفظ آرامش و آسایش مشتریان عزیز در هر زمان ، هر مکان و هر موقعیت کاری.

• وظیفه شناسی ، وقت شناسی، آراستگی ظاهر، حذف تشریفات زائد و پرهیز از معطل کردن مشتریان.

• رعایت اصول، امانتداری، رازداری و صداقت و حفظ اطلاعات مربوط به مشتریان.

• تلاش برای ارتقای مستمر سطح اعتماد و اطمینان مشتریان عزیز به خدمتگزاران خود در تعاونی انقلاب.

• تلاش مستمر در زمینه خلق و بهره گیری از ایده ها و راه کارهای جدید و طراحی خدمات و محصولات نوین در سطح استاندارد های جهانی با هدف سود آوری در حد شایسته برای همه مشتریان و سهامداران.

• رعایت عدالت و پرهیز از هرگونه تبعیض در جریان خدمات رسانی و انجام امور و فعالیت ها با حفظ کرامت انسانی مشتریان.

• استفاده از فناوری روز بانکداری الکترونیکی و خدمات بانکداری مجازی، به منظور ارائه روزآمدترین خدمات بانکی در سطح استانداردهای جهانی به مشتریان.

• شناسائی مستمر و توجه ویژه به نیازهای آشکار و پنهان مشتریان.

• توجه ویژه به انتظارات، توقعات، نیازها و حتی شکایتهای مشتریان از تعاونی انقلاب به عنوان یک فرصت استراتژیک برای بالندگی این مجموعه.

• تلاش مستمر در انجام خواسته ها و رفع نیازهای مشتریان عزیز، با ارایه خدمات بانکی مطلوب ، با توجه به قوانین و مقررات پولی و مالی و با بهره مندی از عقود اسلامی بانکداری بدون ربا.

مشتریان گرانقدر

برای شنیده شدن انتقادات و پیشنهادات خود با شماره تلفن زیر تماس بگیرید :

۶۵۲۶۵۲۶۲