گزارش تصویری از دیدار تیم تکواندو تعاونی انقلاب، با مهندس بهزاد درخشان

  • تیم تکواندو

گزارش تصویری

از دیدار تیم تکواندو تعاونی انقلاب، با مهندس بهزاد درخشان مدیرعامل محترم شرکت تعاونی انقلاب و هیئت مدیره محترم

 

تیم تکواندو