گزارش تصویری از تجلیل تیم وزنه برداری تعاونی انقلاب

گزارش تصویری از تجلیل تیم وزنه برداری تعاونی انقلاب با حضور مهندس بهزاد درخشان، کادر مدیریتی شرکت تعاونی روستایی انقلاب شهریار و سایر مسئولین و پیشکسوتان