گزارش تصویری از دیدار تیم تکواندو تعاونی انقلاب، با مهندس بهزاد درخشان

گزارش تصویری از دیدار تیم تکواندو تعاونی انقلاب، با مهندس بهزاد درخشان مدیرعامل محترم شرکت تعاونی انقلاب و هیئت مدیره محترم