فروشگاه های ما

فروشگاههاي زنجيره اي يكي از اين نهادهاي توزيع است كه پس از پيدايش ، مسيري اگرچه غيريكنواخت ، اما تكاملي را طي كرده است ، به طوري كه فروشگاههاي زنجيره اي كنوني تركيبي از انواع روشهاي نوين توزيع است . اهداف اوليه شكل گيري اين فروشگاهها ( البته در شرايط مساعد به وجود آمده پس از انقلاب صنعتي ) عمدتا" اقتصادي و به علت وجود حاشيه سود بالا بوده است كه افراد ، اقدام به تاسيس فروشگاههاي زنجيره اي مي كردند . ولي به تدريج اين نهاد نوين توزيع نشان داد كه علاوه بر سودآوري ( براي صاحبان سرمايه در بخش خصوصي ) براي جامعه نيز مزاياي عمده اي به ارمغان مي آورد و اين سبب شده كه امروزه دولتمردان ساخت و توسعه اين فروشگاهها را بيشترتشويق و تبليغ كرده و يا خود متولی ساخت اين فروشگاهها باشند . اهم اهداف موردنظردولتها در اين رابطه عبارتند از: - فراهم كردن كالاهاي موردنياز جامعه - هدايت و حمايت براي توليد اقلام مهم - حذف واسطه هاي غيرضروري ميان توليدكننده و مصرف كننده - جلوگيري از توسعه بي رويه واحدهاي تجاري در فضاهاي غيرتجاري - جلوگيري از فروش كالاهاي غيراستاندارد - توسعه و ترويج فرهنگ استانداردكردن كالاهاي توليد داخلي و استفاده از باركد ملي - ثبيت قيمت كالا در مناطق مختلف شهري باتوجه به يكسان بودن قيمت انواع كالاهاي عرضه شده در كليه شعب واحدهاي زنجيره اي - اصلاح الگوي مصرف - بهبود نسبي ترافيك شهري با حذف مسافرتهاي درون شهري غيرضروري - هدايت ، برنامه ريزي و نظارت بهتر و سهل تر دولت بر توزيع و اقتصاد