کلینیک گیاه پزشکی

کلینیک گیاه پزشکی واحدی است که آفات و بیماری ها و سایر عوامل زیان آور برای گیاهان، محصولات کشاورزی و فرآورده های آنها را تشخیص، موارد و روشهای مبارزه با آنها را توصیه و در صورت درخواست متقاضی بر اجرای آن نظارت میکند. هدف از تشکیل این کلینیک ها مشارکت بخش خصوصی و غیر دولتی برای حفظ محصول در راستای وظایف و اهداف تعیین شده به منظور افزایش تولید می باشد. حوزه فعالیت آنها شهرستانها، مراز دهستان و مناطق تولیده عمده محصول می باشد.

اهداف و وظایف کلینیک گیاه پزشکی:

 •  بازدید از مزارع، باغات در جهت هدایت، توصیه، اجرا و نظارت بر روشهای کنترل و مهار عوامل خسارت زای گیاهی
 •  ضد عفونی محموله های کشاورزی(وارداتی و صادراتی) و انجام تشریفات صادرات برای صدور گواهی بهداشت نباتی
 •  تشخیص آفات و بیماریهای گیاهی و علفهای هرز  باغات ، مزارع ، پارکها ، فضاهای سبز و غیره
 •   تعیین بهترین زمان سمپاشی جهت مبارزه موثر با علفهای هرز و آفات و بیماریهای گیاهی
 •  بررسی های آزمایشگاهی لازم در جهت تشخیص عوامل زیان آور گیاه پزشکی
 •  استفاده بهینه، اصولی و منطقی سموم و جلوگیری از مصارف بی رویه آن
 •  تهیه کروکی و لیست بهره برداران از باغات و مزارع تحت حوزه عملکرد
 •  تهیه هرباریوم علف های هرز شهرستان و فون حشرات  و آفات منطقه
 •  ارایه کلیه خدمات فنی وهندسی گیاه پزشکی از طریق بخش غیر دولتی
 •  بازدید از مزارع شهرستان و بررسی آفات ،بیماریها و علف های هرز
 •  کاهش تصدی گری دولت از طریق فعال کردن بخش خصوصی
 •  انجام پروژه های تحقیقاتی، آموزشی و اجرایی گیاه پزشکی
 •  محاسبه مجموع دماهای روزانه برای پیش بینی زمان آفت
 •  کاهش و کنترل خسارت آفات، بیماری ها و علف هرز
 •   عقد قرارداد جهت کنترل بموقع عوامل خسارت زا
 •  ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان کشاورزی
 •  جدول و نمودار تعداد شکار تله های فرمونی
 •  ترویج و گسترش مدیریت تلفیقی آفات
 •  توصیه روشهای مبارزه تلفیقی
 •  بازدید و نظارت بر گلخانه ها
 •  برگزاری کلاس های آموزشی
 •  صدور نسخه های گیاه پزشکی
 •   مشاوره در امو حفظ نباتات
 •  بازدید و نظارت بر نهالستان

 

تعهدات کلینیک گیاه پزشکی:

–  تشخیص آفات و بیماری های گیاهی و ارائه توصیه های فنی مناسب جهت کنترل عوامل خسارت زا در بهترین زمان با کمترین هزینه

– تشویق و ترغیب کشاورزان جهت اجرای تناوب زراعی، عملیات به زراعی، استفاده از روش های کنترل بیولوژیک مناسب و روش های صحیح زراعی و باغی در تمام مراحل کاشت، داشت و برداشت و نگهداری محصولات انباری

–  شناسایی و ترویج ارقام گیاهی مناسب و مقاوم به آفات و بیماری های منطقه

– کاهش مصرف بی رویه سموم و ترویج روش های کنترل