کلینیک گیاه پزشکی

کلینیک گیاه پزشکی

واحدی است که آفات و بیماری ها و سایر عوامل زیان آور برای گیاهان، محصولات کشاورزی و فرآورده های آنها را تشخیص، موارد و روشهای مبارزه با آنها را توصیه و در صورت درخواست متقاضی بر اجرای آن نظارت میکند.

هدف از تشکیل این کلینیک ها مشارکت بخش خصوصی و غیر دولتی برای حفظ محصول در راستای وظایف و اهداف تعیین شده به منظور افزایش تولید می باشد. حوزه فعالیت آنها شهرستانها، مراز دهستان و مناطق تولیده عمده محصول می باشد.

 

نهاده ها و کلینیک گیاه پزشکی

 

اهداف و وظایف کلینیک گیاه پزشکی

 

 1.  بازدید از مزارع، باغات در جهت هدایت، توصیه، اجرا و نظارت بر روشهای کنترل و مهار عوامل خسارت زای گیاهی

 2.  ضد عفونی محموله های کشاورزی(وارداتی و صادراتی) و انجام تشریفات صادرات برای صدور گواهی بهداشت نباتی

 3.  تشخیص آفات و بیماریهای گیاهی و علفهای هرز  باغات ، مزارع ، پارکها ، فضاهای سبز و غیره

 4.   تعیین بهترین زمان سمپاشی جهت مبارزه موثر با علفهای هرز و آفات و بیماریهای گیاهی

 5.  بررسی های آزمایشگاهی لازم در جهت تشخیص عوامل زیان آور گیاه پزشکی

 6.  استفاده بهینه، اصولی و منطقی سموم و جلوگیری از مصارف بی رویه آن

 7.  تهیه کروکی و لیست بهره برداران از باغات و مزارع تحت حوزه عملکرد

 8.  تهیه هرباریوم علف های هرز شهرستان و فون حشرات  و آفات منطقه

 9.  ارایه کلیه خدمات فنی وهندسی گیاه پزشکی از طریق بخش غیر دولتی

 10.  بازدید از مزارع شهرستان و بررسی آفات ،بیماریها و علف های هرز

 11.  کاهش تصدی گری دولت از طریق فعال کردن بخش خصوصی

 12.  انجام پروژه های تحقیقاتی، آموزشی و اجرایی گیاه پزشکی

 13.  محاسبه مجموع دماهای روزانه برای پیش بینی زمان آفت

 14.  کاهش و کنترل خسارت آفات، بیماری ها و علف هرز

 15.   عقد قرارداد جهت کنترل بموقع عوامل خسارت زا

 16.  ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان کشاورزی

 17.  جدول و نمودار تعداد شکار تله های فرمونی

 18.  ترویج و گسترش مدیریت تلفیقی آفات

 19.  توصیه روشهای مبارزه تلفیقی

 20.  بازدید و نظارت بر گلخانه ها

 21.  برگزاری کلاس های آموزشی

 22.  صدور نسخه های گیاه پزشکی

 23.   مشاوره در امو حفظ نباتات

 24.  بازدید و نظارت بر نهالستان

 

تعهدات کلینیک گیاه پزشکی

–  تشخیص آفات و بیماری های گیاهی و ارائه توصیه های فنی مناسب جهت کنترل عوامل خسارت زا در بهترین زمان با کمترین هزینه

– تشویق و ترغیب کشاورزان جهت اجرای تناوب زراعی، عملیات به زراعی، استفاده از روش های کنترل بیولوژیک مناسب و روش های صحیح زراعی و باغی در تمام مراحل کاشت، داشت و برداشت و نگهداری محصولات انباری

–  شناسایی و ترویج ارقام گیاهی مناسب و مقاوم به آفات و بیماری های منطقه

– کاهش مصرف بی رویه سموم و ترویج روش های کنترل