آرشیو برچسب ها : سالروز

۲۶ مردادسالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی گرامی باد . آغوش برگشوده به شوق شما وطنباری به این دیارِ شهیدان خوش آمدید . ۲۶ مردادسالروز ورود مردانى از این خاک به میهن اسلامی را گرامی میداریم .