آرشیو برچسب ها : پدر شهید

انالله وانا الیه راجعون عروج غم انگیز پدری باوقار و مومن و فداکار مرحوم مغفورخلدآشیان جنت مکان حاج سیدمحمدترابی پدرشهید سیدیحیی ترابی بسیار متاثر ومحزونمان نمود.این مصیبت عظمی را به همسر باوفا و محترمه و مومنه و پسربزرگوارش حاج سیداحمد ترابی و دختران داغدارو دامادهای محترم و بستگان گرامی تسلیت وتعزیت می گوییم.غفران الهی را […]