فروشگاهای تلفن همراه

شعبات

تلفن همراه شعبه اندیشه فاز 1


اندیشه فاز 1 بلوار دنیا مالی بین ارغوان 4 و ارغوان 5 / شماره تماس : 65521800

تلفن همراه شعبه امیریه


شهرک امیریه خیابان امام خمینی مابین کوچه های آزادی 3 و آزادی 4 / 02165648399
icon location

تلفن همراه شعبه شهریار(2)


شهریار خیابان شهید مصطفی خمینی (کرشته ) روبروی مسجد نبش خیابان وحدت اسلامی | شماره تماس : 65265262

فروشگاه تلفن همراه

تلفن همراه شعبه شهریار(1)


شهریار بلوار رسول اکرم تقاطع خیابان شهید مصطفی خمینی (کرشته) / 65292303