فروشگاه مواد غذایی و پروتینی

نشانی
  • شهریار /خیابان شهید مصطفی خمینی (کرشته) / تقاطع خیابان شهید بهشتی /
  • ۰۲۱۶۵۲۲۰۱۴۱
  • نمایش بر روی نقشه
فروشگاه مواد غذایی و پروتیینی شرکت تعاونی انقلاب شعبه شهریار

فروشگاه مواد غذایی و پروتیینی شرکت تعاونی انقلاب شعبه شهریار

شهریار /خیابان شهید مصطفی خمینی (کرشته) / تقاطع خیابان شهید بهشتی / ۰۲۱۶۵۲۲۰۱۴۱

ساعت فعالیت از ساعت ۸:۳۰ الی ۲۰