کلینیک گیاه پزشکی

کلینیک گیاه پزشکی واحدی است که آفات و بیماری ها و سایر عوامل زیان آور برای گیاهان، محصولات کشاورزی و فرآورده های آنها را تشخیص، موارد و روشهای مبارزه با آنها را توصیه و در صورت درخواست متقاضی بر اجرای آن نظارت میکند.

هدف از تشکیل این کلینیک ها مشارکت بخش خصوصی و غیر دولتی برای حفظ محصول در راستای وظایف و اهداف تعیین شده به منظور افزایش تولید می باشد. حوزه فعالیت آنها شهرستانها، مراز دهستان و مناطق تولیده عمده محصول می باشد.

اهداف و وظایف کلینیک گیاه پزشکی

 • بازدید و نظارت بر گلخانه ها
 • برگزاری کلاس های آموزشی
 • صدور نسخه های گیاه پزشکی
 • مشاوره در امو حفظ نباتات
 • بازدید و نظارت بر نهالستان

اهداف و وظایف کلینیک گیاه پزشکی

 •  ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان کشاورزی
 • جدول و نمودار تعداد شکار تله های فرمونی
 • ترویج و گسترش مدیریت تلفیقی آفات
 • توصیه روشهای مبارزه تلفیقی
 • توصیه روشهای مبارزه تلفیقی

اهداف و وظایف کلینیک گیاه پزشکی

 • کاهش تصدی گری دولت از طریق فعال کردن بخش خصوصی
 • انجام پروژه های تحقیقاتی، آموزشی و اجرایی گیاه پزشکی
 • محاسبه مجموع دماهای روزانه برای پیش بینی زمان آفت
 • کاهش و کنترل خسارت آفات، بیماری ها و علف هرز
 • عقد قرارداد جهت کنترل بموقع عوامل خسارت زا

اهداف و وظایف کلینیک گیاه پزشکی

 • بازدید از مزارع، باغات در جهت هدایت، توصیه، اجرا و نظارت بر روشهای کنترل و مهار عوامل خسارت زای گیاهی
 • ضد عفونی محموله های کشاورزی(وارداتی و صادراتی) و انجام تشریفات صادرات برای صدور گواهی بهداشت نباتی
 • تشخیص آفات و بیماریهای گیاهی و علفهای هرز  باغات ، مزارع ، پارکها ، فضاهای سبز و غیره
 • تعیین بهترین زمان سمپاشی جهت مبارزه موثر با علفهای هرز و آفات و بیماریهای گیاهی
 • بررسی های آزمایشگاهی لازم در جهت تشخیص عوامل زیان آور گیاه پزشکی

اهداف و وظایف کلینیک گیاه پزشکی

 • استفاده بهینه، اصولی و منطقی سموم و جلوگیری از مصارف بی رویه آن
 • تهیه کروکی و لیست بهره برداران از باغات و مزارع تحت حوزه عملکرد
 • تهیه هرباریوم علف های هرز شهرستان و فون حشرات  و آفات منطقه
 • ارایه کلیه خدمات فنی وهندسی گیاه پزشکی از طریق بخش غیر دولتی
 • بازدید از مزارع شهرستان و بررسی آفات ،بیماریها و علف های هرز

تعهدات کلینیک گیاه پزشکی

تشخیص آفات و بیماری های گیاهی و ارائه توصیه های فنی مناسب جهت کنترل عوامل خسارت زا در بهترین زمان با کمترین هزینه

تشویق و ترغیب کشاورزان جهت اجرای تناوب زراعی، عملیات به زراعی، استفاده از روش های کنترل بیولوژیک مناسب و روش های صحیح زراعی و باغی در تمام مراحل کاشت، داشت و برداشت و نگهداری محصولات انباری

شناسایی و ترویج ارقام گیاهی مناسب و مقاوم به آفات و بیماری های منطقه

کاهش مصرف بی رویه سموم و ترویج روش های کنترل