افتتاحیه شعبه مرکزی اندیشه

بدینوسیله به اطلاع شهروندان و سهامداران عزیز
در اندیشه میرسانیم شعبه اندیشه فاز یک شرکت تعاونی روستایی انقلاب شهریار جهت خدمت رسانی به همشهریان عزیز افتتاح گردید .
زین پس همشهریان و سهامداران گرامی میتوانند کلیه امور خود را با اطمینان و به راحتی در این شعبه انجام دهند .