خدمات شرکت تعاونی انقلابویژگی هایی که ما را از دیگران متمایز می کند

 • اصالت و نوستالوژی برند

 • مسئولیت های مردم محور

 • اعتماد دو سویه

 • کارآفرینی

آخرین نوشته ها


اهداف کلی تعاونی انقلاب

 1. اصالت و نوستالوژی برند

   

  تعاونی انقلاب با پایبندی و عمل به مسولیت های خود همواره نامی آشنا برای سهامداران و مردم شهرستان شهریار می باشد 

   

 2. مسٰولیت های مردم محور

  همواره رکن اصلی تعاونی انقلاب (ماده 5 اساسنامه) رسیدگی به امور خدمات و فعالیت هایی است که در جهت تامین نیازهای مردم باشد . 

 3. اعتماد دو سویه

  42 سال اعتماد سهامداران و حمایت های مردمی ارزشمند ترین دارایی تعاونی انقلاب است . اعتماد سهامداران و مردم به تعاونی انقلاب مسبب گسترش فعالیت ها و خدمات رسانی های تعاونی انقلاب شده است . 

 4. کارآفرینی

  تعاونی انقلاب همواره نقش قابل تاملی در کارآفرینی در بخش های مختلف اقتصادی داشته است . 

فرهنگی ، اجتماعی

فعال در زمینه های فرهنگی ، اجتماعی و توسعه آموزش های عالی ویژه کشاورزان

مشارکت و سرمایه گذاری

متنوع ترین راه حل های سرمایه گذاری متناسب با اهداف و نیازهای مختلف سهامداران و کشاورزان

امور بازرگانی

 فعالیت در حوزه های کشاورزی ، مواد غذایی ، لوازم خانگی ، لاستیک و روغن ، موتور و دوچرخه ، باربری