شرکت تعاونی انقلاب شهریار (ثبت ۲۲)

logo

شرکت تعاونی روستایی انقلاب شهریار


تاسیس سال ۱۳۵۸
دارای مجوز از سازمان مرکزی تعاونی روستایی
و با نظارت وزارت جهاد کشاورزی

شرکت تعاونی انقلاب

همتی برتر برای فردایی بهتر


شرکت تعاونی انقلاب شهریار
با ۴۱ سال سابقه فعالیت

شماره تماس های دفتر مرکزی

۰۲۱-۶۵۲۴۶۸۱۰

۰۲۱-۶۵۲۴۵۴۸۰

۰۲۱-۶۵۲۲۲۵۱۲

بازرگانی

بازرگانی

ما با انواع امور بازرگانی در خدمت شما هستیم 

ارتباط مستقیم

مشارکت های مردمی

مشارکت های مردمی

مشارکت در امور بازرگانی 

ارتباط مستقیم

تولید

تولید

شکوفایی و توسعه در بخش تولید 

ارتباط مستقیم

بروزترین مطالب