مشتریان در مورد ما چه می گویند؟

با مراجعه به شرکت تعاونی انقلاب ، برخورد و عملکرد کارکنان و کمک و همکاری آنها بی نظیر بود از همه عزیزان تشکر میکنم و خوشحال هستم که چنین مجموعه ای در شهریار داریم .

فرهاد شاهمیری - داور بین المللی والیبال جمهوری اسلامی ایران

با مراجعه به شرکت تعاونی انقلاب ، برخورد و عملکرد کارکنان و کمک و همکاری آنها بی نظیر بود از همه عزیزان تشکر میکنم و خوشحال هستم که چنین مجموعه ای در شهریار داریم .

فرهاد شاهمیری - داور بین المللی والیبال جمهوری اسلامی ایران

نظرات شما

مشتریان در مورد ما چه می گویند؟