مقدمه : شرکت تعاونی انقلاب در سال 1358 تاسیس گردید . شرکت تعاونی انقلاب با شماره ثبت 22 به ثبت رسیده است . این شرکت با دارا بودن مجوز از سازمان مرکزی تعاونی روستایی و با نظارت وزارت جهاد کشاورزی و همچنین اتاق اصناف در حال فعالیت می باشد .

   اهداف کلی شرکت

   • حمایت از سهامداران و کشاورزان

   • ایجاد اشتغال نیروی فعال (سهامداران )

   • شعار ما

    از تعاون یک روستا تا انقلاب یک شهر

   • تاسیس

    شرکت تعاونی انقلاب در سال 1358 تاسیس گردید . 

   • ثبت شرکت

    شماره ثبت شرکت 22

   • توسعه فعالیت ها

    فعالیت در زمینه های اقتصادی منطبق بر اساسنامه شرکت تعاونی

   • ورود بر عرصه اقتصاد

    فعالیت های اقتصادی شرکت تعاونی انقلاب در زمینه های مختلف اقتصادی حاصل تلاش مجموعه بزرگ تعاونی انقلاب می باشد .
   • توزیع اقلام ضروری

    یکی دیگر از فعالیت های چشمگیر شرکت تعاونی انقلاب توزیع اقلام مورد نیاز و ضروری سهامداران و همشهریان مانند برنج شکر مرغ با قیمت تنظیم بازار در سطح شهرستان شهریار بوده است
   • بازرگانی

    فعالیت بازرگانی شرکت تعاونی از سال 1399 گسترش یافته و در بخش های بیشتری از جمله لوازم خانگی و مواد غذایی توسعه های خوبی انجام پذیرفت .