نکوداشت نیروی انتظامی

نکوداشت هفته نیروی انتظامی و توجه به ورزش همگانی به عنوان ورزش پایه 

 

نکوداشت هفته نیروی انتظامی و توجه به ورزش همگانی به عنوان ورزش پایه 

این همایش با هدف ترویج آن در جامعه و توجه به تندرستی و سلامت جسمانی شهروندان شهریار و  کارکنان شرکت تعاونی روستایی انقلاب  شهریار و خانواده های آنان برگزار شد.

 

 

نکوداشت هفته نیروی انتظامی

 

#نیروی_انتظامی_شهریار #شهرستان_شهریار #شرکت_تعاونی_انقلاب_شهریار #شورای_اسلامی_شهرستان_شهریار